Untitled Document
 
  Zoeken     Inloggen
 Richting ...
   

Enterprise Awakeners

We helpen u eerst om uw visie en strategie te verwoorden, te integreren en vervolgens te communiceren. Dat is volgens ons de sleutel naar betere resultaten. En dat is naar ons idee de primaire taak van Enterprise Awakeners.

Vervolgens staan we natuurlijk klaar om samen met u uw processen te modelleren, te managen en waar nodig te vernieuwen. En we zorgen ervoor dat de bijbehorende rolopvattingen en vaardigheden bij uw mensen worden geborgd door training en coaching.
 
Een proces bestaat uit verschillende samenhangende activiteiten die door mensen en/of machines worden uitgevoerd. We onderscheiden daarbij processen waarmee u direct uw geld verdient (de primaire of kern processen) en processen die dat voor u mogelijk maken (de secundaire of support processen). Maar uiteindelijk onlenen processen steeds hun waarde aan de visie en strategie waarin ze zijn ingebed ...
 
Samen met u en uw medewerkers brengen we naast uw visie en strategie (uw doelen en keuzes) ook uw kern- en ondersteunende processen in kaart. En we houden daarbij scherp de relatie mét en de resultaten vóór zowel klanten, aandeelhouders als medewerkers in het oog. Ons kompas daarbij is van Rijnlandse makelij.
(zie: contact)


 
 ... Focus
   

Process, People & Performance

Onze Enterprise Awakeners focussen op Process, People & Performance. Dus op uw in- en externe klanten, op uw business en communicatie processen en op resultaten.

Procesgericht. Onderweg naar uw klanten en naar uw resultaten doorloopt u meerdere processen die wellicht aanpassing behoeven. Technologische innovaties kunnen het zinvol maken uw kern processen bij te stellen. En zeker in de support processen vinden momenteel zeer snelle ontwikkelingen plaats, die voortdurend noodzaken tot aanpassing, herijking en herontwikkeling. Denk in het bijzonder aan de mogelijkheden van Web 2.0 applicaties.

Klantgericht. We zien organisaties en hun processen in dienst van (externe en interne) klanten. Uw klanten hebben wensen, verwachtingen en eisen, waar we u op helpen focussen. Naarmate uw klanten meer het gevoel hebben dat u ze wilt begrijpen, zullen ze vaker voor uw diensten en producten kiezen. Uw klanten zijn naast uw financiële kengetallen uw belangrijkste informatiebron.

Resultaatgericht. Bij resultaten kijken we natuurlijk naar de kwantitatief meetbare doelen, als de verbetering van omzet en marge. Hier hangt de continuïteit van uw organisatie immers vanaf. Direct daarna kijken we ook naar de meer kwalitatief meetbare (lange termijn) doelen, zoals het vergroten van de klanttevredenheid en uw uitstraling naar de wereld.
(zie: maatwerk)

 

 
 En verder ...
   
In de praktijk blijken met name de verbindingen tussen de verschillende perspectieven en de verschillende processen erg kwetsbaar te zijn. Op die plaatsen voeren we in onze proces modellering dan ook een extra driehoeksmeting uit. We borgen de resultaten met scherpe 'smart' afspraken, duidelijke controle routines en een helder onderscheid tussen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

We zien de laatste jaren het belang toenemen van het doordacht ontwerpen, integreren, technologisch faciliteren en managen van de bronnen, content en kanalen van de in- en externe informatie. En ook is er tegenwoordig meer aandacht voor het standaardiseren van zaken als performance indicatoren (KPI's) en scorecards (BSC).

Ieders visie en strategie kunnen natuurlijk helderder en alle processen kunnen scherper, maar de vraag is of dat altijd nodig is. Vaak volstaat 80%, soms is alleen het beste goed genoeg. Hoe dan ook: zodra de gestelde norm niet gehaald wordt, is er werk aan de winkel. Wij helpen u daar graag bij.
(zie: contact) 
 
 
Copyright (c) 2024 www.NXTP.nl / Hoeve Arnhem / 0621 212 232 / NXTP Coaching, Training & Advies