Untitled Document
 
  Zoeken     Inloggen
 Productaanbod
   

Maatwerk Aanbod

- NXTP Scan
- Sociale Media Quick Fix
- Enterprise Coaching

- Second Opinion
- Business Support

Op deze pagina vindt u in vogelvlucht ons maatwerk aanbod. De producten en diensten die we voor u op maat kunnen snijden. In een persoonlijk gesprek kunnen we u hier meer informatie over geven.
(zie: contact)

Naast maatwerk oplossingen organiseert NXTP ook regelmatig open workshops. In een kleine groep wordt een bepaald thema uitgediept en worden handvaten aangereikt om de vaardigheden te borgen.
(zie: workshops)

 

NXTP Scan

Waar hebben uw klanten van morgen behoefte aan en waar willen ze dus nu voor betalen? Dat is de kernvraag van onze NXTP Scan. Deze eerste kennismaking met de Enterprise Coaching van NXTP bestaat uit enkele gesprekken met u als opdrachtgever of een aantal MT leden. Het is een expliciete analyse van de impliciete visie, strategie en cultuur, het gehanteerde business model, de belangrijkste proces-klant combinaties en de kortste weg naar een aantal 'quick wins'. Het resultaat is een helder verhaal met direct toepasbare conclusies en aanbevelingen. (terug naar: maatwerk aanbod)


Sociale Media Quick Fix

In hoog tempo verspreidt communicatie zich van de traditionelere kanalen en media (zoals telefoon, drukwerk, radio en televisie) naar de nieuwe of sociale media (zoals Twitter, weblogs, LinkedIn en YouTube). Nog maar 15 jaar geleden kreeg iedereen zijn eerste e-mailadres. Nog maar 10 jaar geleden werd het voor de meeste bedrijven noodzakelijk een website te hebben. Minder dan 5 jaar hebben de meesten een LinkedIn profiel. En dat alles is nog maar het begin.

En wat moet uw organisatie met alle keuzes die dit met zich meebrengt? Het zijn toch geen kernactiviteiten, dus kan dit in tijden van crisis niet even wachten? Wij denken dat dat niet hoeft en dat u met een investering van één dag samen met een handvol collega's een concreet plan van aanpak kunt maken. Wij helpen u daar graag bij door te zorgen voor een stimulerende en effectieve leeromgeving en natuurlijk met tientallen tips, best practices en de juiste vragen. (terug naar: maatwerk aanbod)

 

Enterprise Coaching

Enterprise Coaching begint met bovenstaande NXTP Scan. Uw visie en strategie, het business model en de positionering van de organisatie in de markt worden aangescherpt. De structuur van de organisatie wordt in kaart gebracht.

Ons uitgangspunt is de vraag wat klanten en aandeelhouders waarderen, waaraan ze waarde toekennen. Stap voor stap volgen we daarna de processen vanaf de uitgang terug, door de organisatie heen, naar de ingang. Naar de plek in de organisatie waar de grondstoffen worden ingekocht, of de medewerkers worden aangesteld. Dit doen we vanzelfsprekend samen met u en uw mensen.

Nadat we samen de huidige kern- en ondersteunende processen in kaart hebben gebracht, beschrijven en implementeren we met u en uw medewerkers een aantal verbeteringen in strategie en proces. De omvang van deze stap wordt als maatwerk ter plaatse vastgesteld. Dit is het moment om te bepalen of we naast bedrijfsmatige processen bijvoorbeeld ook communicatieprocessen in het traject meenemen. En ook of u tijdelijk een externe manager aanstelt om de verbetering te implementeren en te borgen.

Zodra de processen helder zijn, kunnen we de samenstellende activiteiten ook vertalen naar de hiervoor benodigde kennisniveaus en vaardigheden. Deze competenties vormen samen de functieprofielen. Soms moeten hiervoor nieuwe mensen worden aangesteld, vaak kan de bestaande groep de veranderde taken met wat training of coaching blijven uitvoeren. Waar nodig schrijven we een opleidingsplan, ontwerpen en geven trainingen,  bijvoorbeeld gericht op communicatie-, bedrijfsmatige of leiderschapsprocessen. Wanneer het om individuele medewerkers gaat, kunnen we ze ook coachen of helpen bij hun persoonlijke ontwikkel plan oftewel POP. (terug naar: maatwerk aanbod)

 

 
 

 

 

 

 
 En verder ...
   

Second Opinion

Het resultaat van automatisering is nooit beter dan de processen die worden geautomatiseerd. Wat je erin stopt, komt er ook weer uit. Daarom is het belangrijk om voor of tijdens een automatiseringsproject ook de onderliggende bedrijfsmatige processen onder de loep te nemen. In de meeste functionele analyses wordt wel naar de bestaande situatie gekeken, maar geen verbetervoorstel gedaan. De soms echt verouderde processtructuur wordt vervolgens voor veel geld geautomatiseerd. 

NXTP biedt u de mogelijkheid van een second opinion. Wij kunnen voor u de rol vervullen van een bedrijfskundige gesprekspartner voor de IT architect. Tegenover de functionele analyse stellen wij een procesanalyse. Hierin worden de bestaande processen vergeleken met uw visie en strategie, uw bedrijfscultuur en met de klantbehoeften. En aan dit geheel wordt vervolgens de functionele analyse getoetst. Bij standaard software kan dit leiden tot de keuze voor een ander pakket of voor een uitgestelde keuze. Bij maatwerk software kan zo de procesverbetering worden geïntegreerd in het automatiseringsproject. (naar: maatwerk aanbod)


Business Support

Soms heeft een ondernemer gewoon behoefte aan praktische ondersteuning. NXTP bestaat als onderneming al 15 jaar, waarvan de eerste 10 jaar onder de namen Hoeve Totaal Support en Call Center Support. Door de brede range aan opdrachtgevers en de diversiteit aan opdrachten, is in die periode een schat aan praktische ervaring opgebouwd. Commercie, communicatie en HR zijn daarbij onze inhoudelijke speerpunten.
 
Vanzelfsprekend kunt ú hier uw voordeel mee doen. U kunt ons benaderen om onze inhoudelijk expertise. We hebben in de loop der jaren een bovengemiddelde ervaring opgebouwd in een aantal breed inzetbare vaardigheden. Denkt u hierbij aan telefonische sales en marketing. Of aan het schrijven van zakelijke teksten voor websites, businessmodellen, of reklamedoeleinden. Maar ook het bouwen van bijvoorbeeld een personeels-vaardigheden-matrix of het voeren van W&S gesprekken zitten in onze gereedschapskist. En als we er zelf geen tijd voor hebben, kan iemand uit ons netwerk u beslist helpen. (naar: maatwerk aanbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
Copyright (c) 2024 www.NXTP.nl / Hoeve Arnhem / 0621 212 232 / NXTP Coaching, Training & Advies